privacy

josjonkergouw.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Jos Jonkergouw Edelsmid is de eigenaar van josjonkergouw.nl.

contact: mail*josjonkergouw.nl 

persoonsgegevens josjonkergouw.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken: voor- en achternaam | adres | telefoonnummer | e-mailadres | rekeningnummer

bijzondere/gevoelige persoonsgegevens Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet de leeftijd controleren. Als u het idee heeft dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

doel en op basis van welke grondslag josjonkergouw.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: afhandelen van uw betaling | afhandelen van emails en berichten | verzenden van nieuwsbrief | informeren over wijzigingen diensten en producten | goederen en diensten bij u leveren

geautomatiseerde besluitvorming josjonkergouw.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

persoonsgegevens bewaren josjonkergouw.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

delen met derden josjonkergouw.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

cookies, of vergelijkbare technieken josjonkergouw.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. josjonkergouw.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door josjonkergouw.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar mail@josjonkergouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we ter bevestiging (telefonisch) contact opnemen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
josjonkergouw.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

persoonsgegevens beveiligen josjonkergouw.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.
De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, onze diensten veilig te houden, advertenties te tonen die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruiker te bieden ervaring en helpen uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Beheer cookie-instellingen U kunt uw cookie-voorkeuren op elk moment wijzigen door op de ‘cookie’-knop te klikken. Hier kunt u uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming intrekken.
Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u de links naar de ondersteuningsdocumenten over het beheren en verwijderen van cookies uit de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Als u een andere webbrowser gebruikt, gaat u naar de officiële ondersteuningsdocumenten van uw browser.


@